Xem thêm
Quy trình nghiêm ngặt

Tạo nên hương vị hảo hạngQuy trình sản xuất chè thái nguyên thủ công đã có từ lâu và hiện nay vẫn được nhiều hộ gia đình ở thái nguyên áp dụng đặc biệt là ở vùng chè đặc sản tân cương. Vậy quy trình đó như thế nào? hãy cùng Tea tìm hiểu quy trình sản xuất chè thủ công.


Xem thêm